Podziękowanie dla Pani Lucyny Smoktunowicz Wójta Gminy Hajnówka przekazuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka wraz z pracownikami za zaangażowanie oraz współpracę przy organizacji II Pikniku Leśnego.

Podziękowanie Pani Wójt Gminy Hajnówka i pracownikom Urzędu Gminy w Hajnówce za udzielenie wsparcia finansowego w zakupie sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania Amandy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce

Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" wyrażają serdeczne podziękowania za wzięcie  udziału w XXXVIII Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.