Nazwa FUNDACJA PODLASZE
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo PODLASKIE
Numer KRS 0000550355 Powiat HAJNOWSKI
NIP 6030075750 Gmina HAJNÓWKA
REGON 36111063100000 Miejscowość ZWODZIECKIE
Forma prawna FUNDACJA Adres 17
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-03-25 Kod pocztowy 17-200
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2015-03-25 Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP
Data wznowienia działalności
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
SKIEPKO GRZEGORZ PREZES ZARZĄDU
SKIEPKO ANETA WICEPREZES ZARZĄDU