Nazwa STOWARZYSZENIE "KRYNICA"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo PODLASKIE
Numer KRS 0000460858 Powiat HAJNOWSKI
NIP 6030075098 Gmina HAJNÓWKA
REGON 20078111000000 Miejscowość LIPINY
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres 46A
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców   Kod pocztowy 17-200
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2013-04-30 Adres WWW  
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców   Email  
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń    
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS   Status OPP
Data zawieszenia działalności   Data przyznania statusu OPP  
Data wznowienia działalności      
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
 
Sposób reprezentacji DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
 
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
JAKUBOWSKA   KATARZYNA   PREZES ZARZĄDU
BOŁTRYK   ELŻBIETA   CZŁONEK ZARZĄDU
MISIEJUK   LUDMIŁA   WICEPREZES ZARZĄDU