STOWARZYSZENIE KROK DO PRZODU

Nazwa STOWARZYSZENIE "KROK DO PRZODU"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo PODLASKIE
Numer KRS 0000212823 Powiat HAJNOWSKI
NIP Gmina HAJNÓWKA
REGON 05224306700000 Miejscowość STARE BEREZOWO
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres 42
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy 17-200
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2004-07-19 Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP
Data wznowienia działalności
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji DO SKŁADANIA SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYSTARCZAJĄCE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB SEKRETARZA. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB SEKRETARZA
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
OWŁASIUK DARIUSZ PREZES
TRESZCZOTKO MARIUSZ SEKRETARZ
KUZYKA JOLANTA WICEPREZES