Nazwa OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWOBEREZOWIE
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo PODLASKIE
Numer KRS 0000070026 Powiat HAJNOWSKI
NIP Gmina HAJNÓWKA
REGON 05224875100000 Miejscowość NOWOBEREZOWO
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres 53
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy 17-200
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2001-12-06 Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP
Data wznowienia działalności
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
MOROZ PIOTR PREZES
MOROZ JAN WICEPREZES
OWŁASIUK MIKOŁAJ NACZELNIK
IGNACIUK ANATOL SEKRETARZ
OWŁASIUK WIKTOR SKARBNIK