Nazwa OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWOSADACH
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo PODLASKIE
Numer KRS 0000068903 Powiat HAJNOWSKI
NIP Gmina HAJNÓWKA
REGON 05224877400000 Miejscowość NOWOSADY
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres 105
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy 17-200
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2001-12-06 Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP
Data wznowienia działalności
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
SINIAKOWICZ ANATOL PREZES
KOSTECKI ADAM WICEPREZES
JAKUBOWSKI JAN NACZELNIK
TIMOSZUK EUGENIUSZ SEKRETARZ
ROMANIUK MIECZYSŁAW SKARBNIK