Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 16 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.08.2015 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu  świetlic.

 

Załączniki:

 

Wszystkie załączniki w formacie doc.