Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00)

 

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:

  • integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
  • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
  • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
  • Infolinię spisową – uwierzytelnienie  pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

 

Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka. Zorganizowane zostało stanowisko do samospisu: Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Hajnówka informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku., rolnikom nieposiadającym w domu komputera bądź połączenia z Internetem, zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Stanowisko mieści się w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. nr 44. Termin samospisu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Gminnym Biurem Spisowym - kontakt pod nr tel. 85 682 25 00 w godzinach pracy urzędu - od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/powszechny_spis_rolny_2020/

https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

 

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo!

Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!