28.05.2017 r. - niedziela  PROGRAM

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego

...

Szanowni Państwo!

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po

...

Szanowni Państwo, Spotkanie informacyjne w Hajnówce dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 -

...