Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium

...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy

...

"W poszukiwaniu dawnej i współczesnej różnorodności Czeremchy i okolic"

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Brześciu na Białorusi.