Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego Strategią

...

Punkty informacyjno doradcze

Hajnowski Dom Kultury zaprasza naSpektakl-komedię „NIKT NIE JEST DOSKONAŁY” w reżyserii Piotra

...

W związku z planowanymi naborami wniosków w ramach pod-działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

...