Przykładowy obraz

Plan Odnowy Miejscowości Orzeszkowo ma na celu podniesienie jakości standardu życia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych priorytetowych inwestycji.

Plan Odnowy Miejscowości Orzeszkowo to dokument, który określa strategiczne działania służące rozwojowi społeczno-gospodarczego tego obszaru w latch 2013-2023. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hajnówka, Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Hajnówka na lata 2000 - 2015 przyjęta Uchwałą Nr XX1V/133/2000 przez Radę Gminy Hajnówka w dniu 27 grudnia 2000 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka oraz dane przekazane przez Urząd Gminy Hajnówka i Parafię Prawosławną p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie. Więcej....