KOWR informuje: na prośbę Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazujemy materiały informacyjne dotyczące dostosowania gospodarstw utrzymujących świnie do wymogów bioasekuracji:

W związku z upływającym w dniu 31 października 2021 r. terminem na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie do wymogów bioasekuracji zawartych w załączniku II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym naciskiem na posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o pomoc w dystrybucji poniższych dokumentów poprzez udostępnienie ich na tablicach informacyjnych, zawieszenie na stronach internetowych, tak aby dotarły jak najszybciej do jak największej liczby zainteresowanych.

Załączniki:

  1. Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  2. Plan bezpieczeństwa biologicznego -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  3. Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605
  4. RWK 2021_605
  5. Pismo przewodnie wraz z Obowiązkiem informacyjnym

 

Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej GIW pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

w zakładce: Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 

Zaznaczyć należy, że powyższe materiały mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RKW 2021/605 będą respektowane przez wszystkie organy Inspekcji Weterynaryjnej. Wobec tego plany zatwierdzone dotychczas przez powiatowych lekarzy weterynarii są obowiązujące i nie wymagają zmian.

Niski poziom dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji wynikających z RKW 2021/605 w tym w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego może w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów w zakresie możliwości przemieszczania świń poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III.

Za Głównym Lekarzem Weterynarii informuję również, że termin na zapewnienie ogrodzeń ochronnych co najmniej dla pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz budynków, w których przetrzymuje się paszę i ściółkę zostaje przedłużony, co jest związane z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie budowy takich ogrodzeń.

Wymóg posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego od 1 listopada 2021 r. będzie traktowane rygorystycznie, co oznacza, że nie będzie już możliwa żadna wysyłka świń bez przedstawienia zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa