Wypłacamy rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach:

v  augustowskim w gminie Lipsk,

v  białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,

v  sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo oraz

v  hajnowskimw gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka

będą mogli otrzymać rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt do końca trwania programu bioasekuracji, tj. do końca 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

  • złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii
    w terminie do dnia 10 lipca 2016 r, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji oraz
  • wydanie i wykonanie przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi wprowadzania
    do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji , tj. do 31 grudnia 2018 r.;

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Całość informacji w załączniku do pobrania