Obowiązki hodowców trzody chlewnej

na terenia powiatu hajnowskiego w związku z zagrożeniem ASF

 • Siedziba stada zarejestrowana w BP ARiMR
 • Prowadzona księga rejestracji stada
 • Przechowywana jest ewidencja leczenia świń
 • Ogrodzone gospodarstwo
 • Trzoda chlewna w zamkniętych pomieszczeniach
 • Maty dezynfekcyjne przed wejściem do chlewa i wyjściem
 • Wydzielone miejsce na środki dezynfekcyjne
 • Ubranie i obuwie używane tylko w gospodarstwie
 • Zwłoki padłych świń przekazywane są do utylizacji, a dokumentacja przechowywana w gospodarstwie
 • Pasza zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • Zakaz skarmiania świń odpadkami kuchennymi
 • Do gospodarstwa wprowadzane są tylko świnie oznakowane, pochodzące z zarejestrowanych siedzib stad, posiadające wymagane dokumenty: (decyzja PLW, że pochodzi ze stada urzędowo wolnego od choroby Aujeszky, oraz aktualne świadectwo zdrowia)
 • Zgłaszanie chorych świń do leczenia i ich izolacja
 • Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia świń do lekarza weterynarii celem ewentualnego pobrania prób lub wykluczenia ASF

Więcej informacji w załączniku PDF