Jak to się stało, że Borys von Zinserling − jeden z największych polskich architektów 1. połowy XX wieku − zaprojektował kościół w Białowieży? Jaki jest styl białowieskiego kościoła i jakie idee niesie jego forma artystyczna?

ZAPROSZENIE

Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Białowieski Park Narodowy

zapraszają na seminarium

Borys von Zinserling – wybitny architekt XX wieku

i jego projekt białowieskiego kościoła

  • data: 25 kwietnia 2017 r. (wtorek)
  • godzina: 17.00
  • miejsce: Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN
  • prowadząca: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska
  • wstęp wolny

Borys von Zinserling – potomek szwajcarskiej rodziny od pokoleń żyjącej w Rosji, absolwent wydziałów malarstwa i architektury petersburskich uczelni, po rewolucji bolszewickiej emigrant do odrodzonej Polski, gdzie tworzy niezwykłe projekty w zakresie architektury i scenografii, a po wojnie poświęca się odbudowie warszawskich pałaców.

Jak to się stało, że Borys von Zinserling − jeden z największych polskich architektów 1. połowy XX wieku − zaprojektował kościół w Białowieży? Jaki jest styl białowieskiego kościoła i jakie idee niesie jego forma artystyczna?

Podczas seminarium pokazany zostanie oryginalny projekt kościoła odnaleziony w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Po seminarium można będzie u prelegentki nabyć pamiątkowe pocztówki-cegiełki na remont białowieskiego kościoła.