Echo Puszczy

W niedzielę 4 czerwca 2017r. w Starym Berezowie odbył się Festyn Ludowy w którym mieszkańcy mogli posłuchać repertuaru licznych zespołów i wykonawców:

zespół LOTOS

W dniu 27 maja 2017r. w świetlicy wiejskiej w Chytrej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki.

Scena i widzowie

W Czyżykach 21 maja 2017r. odbył się festyn ludowy „ I tam żywuć ludzi” zorganizowany przez Lucynę Smoktunowicz - Wójta Gminy Hajnówka oraz Tomasza Tichoniuka – Dyrektora Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Dzieci na scenie

"Teatr i tata" to projekt realizowany w GCK w Dubinach, dofinansowany przez Fundację BGK w konkursie „Na dobry początek”.

Podkategorie