INFORMACJA

 

Na terenie gminy Hajnówka utylizacją padłych zwierząt gospodarskich i dzikich zajmuje się firma:

ZBIORNICA SKÓRZEC

FIRMA UTYLIZACYJNA

ul. Świętojańska 5

08-110 Siedlce

 

Odbiór padłych zwierząt należy zgłaszać pod numerem telefonu:

(25) 644-62-74