Włocławek, 26.04.2021 r.

Westmor Consulting Urszula Wódkowska

Biuro: ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

 

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. Mickiewicza 46

17-100 Bielsk Podlaski                 

Informacja o konsultacjach projektu
„Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030”

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), działając na podstawie pełnomocnictwa Miasta Bielsk Podlaski, w imieniu którego występuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, informuję o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030”, który dostępny jest na stronie internetowej Miasta pod adresem:

https://umbielskpodlaski.pl/pl/aktualnosc/konsultacje-spo%C5%82eczne-projektu-strategii-rozwoju-miasta-bielsk-podlaski

a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/stra_rozw_mias_biel_podl.html

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii można składać zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu o konsultacjach.

 

Urszula Wódkowska

dyrektor

podpisano elektronicznie