Informacja

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu  21 października 2018 roku będzie zapewniony bezpłatny transport do lokali wyborczych z następujących miejscowości :

  • trasa: Rzepiska godz. 13 00 przy świetlicy wiejskiej  – Wasilkowo godz.13 10    – Borysówka godz.13 20   przy świetlicy wiejskiej  do lokalu wyborczego w Nowosadach.
  • trasa: Lipiny godz. 15 00 przy świetlicy wiejskiej do lokalu wyborczego w Dubinach (Gminne Centrum Kultury ul. Główna116).

           

Istnieje możliwość ustalenia nowych tras dowożenia na wniosek zainteresowanych mieszkańców sołectwa. Prosimy o zgłaszanie potrzeb do Urzędu Gminy Hajnówka w terminie do 19.X.2018r. do godz. 13 00, tel.85 682 25 00.

 

wybory 2018