Województwo Podlaskie:

- w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła

Źródła:

  • Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/414/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” z późniejszymi zmianami
  • Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/415/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” z późniejszymi zmianami
  • UCHWAŁA NR XIX/236/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 8 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”
  • UCHWAŁA NR LIII/841/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”