skup

Hermes Recycling ogłasza

KUPIMY FOLIĘ

90/10, 80/20,50/50

oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy płatności

 

Polska Wschodnia Oddział Barszczówka - tel. 85 664 38 85

Agnieszka Kostecka - tel. 508 111 058

Emilia Plis - tel. 508 111 057

 

 kupimy folie

logo ugh

 Ze względów organizacyjnych w dniu 5.08.2022r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Berezowie będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Hajnówka

szamba

Zgodnie z art. 5a i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 1378), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

usuwanie odpadów

logo ug 270x153nfośigw

W dniach 6-7 czerwca 2022 r. Gmina Hajnówka realizowała przedsięwzięcie  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Projekt był realizowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która pokryła 92 % kosztów całkowitych zadania.

narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić Gminie Hajnówka dofinansowania w formie dotacji do kwoty 7 395,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego w terminie do 2022-12-31 poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 14,79 Mg odpadów.