ODPADY - Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-l9 (w czasie trwania pandemii / epidemii)

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

!!!UWAGA!!!

 KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW GMINY HAJNÓWKA

Wójt Gminy Hajnówka przypomina, że w związku z nasiloną liczbą powrotów do kraju  na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Harmonogram

Rachunek wyodrębnionych wpływów pod nazwą "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla mieszkańców Gminy Hajnówka

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

2 ; 16 ; 30

14 ; 28

13 ; 25

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

2

14

13

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

2

14

13

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

2 ; 16 ; 30

14 ; 28

13 ; 25

Miejscowość:

Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

8 ; 22

6 ; 21

4 ; 18

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

8

6

4

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

8

6

4

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

8 ; 22

6 ; 21

4 ; 18

Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

9 ; 23

6 ; 19

3 ; 19

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

9

6

3

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

9

6

3

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

9 ; 23

6 ; 19

3 ; 19

Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice, Orzeszkowo: Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec, Zatrostyniec, Bokówka, Wygon,  Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo, Topiło.

KOMUNIKAT

DO MIESZKAŃCÓW GMINY HAJNÓWKA

            Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Hajnówka obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i ponoszenia opłat za odpady:

 1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 2. Każde gospodarstwo ma posiadać (własny lub dzierżawiony) pojemnik na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji).
 3. Gmina ma obowiązek odbierania od mieszkańców odpady segregowane takie jak:

metale i tworzywa sztuczne

worek kolor żółty,

papier

worek kolor niebieski,

szkło

worek kolor zielony,

popiół

worek kolor szary,

odpady biodegradowalne (bioodpady)

worek kolor brązowy.

 1. Należy przestrzegać zasad segregacji odpadów zgodnie z informacją zapisaną na workach: co można wrzucać, a czego nie należy wrzucać do worków.
 2. Zbiórka odpadów od gospodarstw jednorodzinnych i zagrodowych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu z tym, że odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) i bioodpady w okresach od kwietnia do października odbierane będą 1 raz na 2 tygodnie.
 3. Zbiórka odpadów od gospodarstw wielorodzinnych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu z tym, że odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) i bioodpady w okresach od kwietnia do października odbierane będą 1 raz na tydzień.
 4. Opłaty za odbiór odpadów w nieruchomościach zamieszkałych wynoszą - 33,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej.
 5. Wprowadzono ulgę dla osób, które zadeklarują, że bioodpady będą zagospodarowywać we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej.
 6. Oświadczenie, deklarujące zagospodarowywanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka dokonując zmiany dotychczasowej deklaracji. Po złożeniu powyższego oświadczenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić wówczas 23,00 zł miesięcznie od 1 osoby.
 7. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na danej nieruchomości nie przestrzega się zasad segregacji, zostanie nałożona na to gospodarstwo opłata podwyższona jako dwukrotność opłaty podstawowej tj. 66,00 zł miesięcznie od jednej osoby. O zwolnienie z tej opłaty można będzie się ubiegać nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
 8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie będzie otwarty w każdy piątek tygodnia w godz. 8:00 do 16:00 a w miesiącach letnich od maja do września w godz. od 10:00 do 18:00.
 9. W PSZOKU przyjmowane będą selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (samochodowe), gałęzie drzew i krzewów z terenów zielonych i cmentarzy, odpady budowlane i rozbiórkowe, a od dnia 1 stycznia 2025 r. odpady z tekstyliów i odzieży.
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą w formie tzw. „wystawek”, raz do roku, zgodnie z harmonogramem odbioru.

Wójt Gminy Hajnówka

 

Deklaracja obowiązująca od 01.04.2022 r. - do pobrania w formacie DOCPDF .


     smieci

 

 

Rachunek wyodrębnionych wpływów pod nazwą "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla mieszkańców Gminy Hajnówka

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.03.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

20

17

16

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

20

17

16

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

20

17

16

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

20

17

16

Miejscowość:

Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka,Zwodzieckie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.03.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

21

18

17

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

21

18

17

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

21

18

17

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

21

18

17

Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.03.2020

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

15

19

18

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, papier szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

15

19

18

Selektywne odpady komunalne : (popiół) -worek szary

15

19

18

Selektywne odpady komunalne : (bioodpady) - worek brązowy

15

19

18

Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice, Orzeszkowo: Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec, Zatrostyniec, Bokówka, Wygon,  Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo, Topiło.