02 grudnia 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA na podwoziu IVECO. Zakup pojazdu za kwotę 755.220,00 zł., możliwy był dzięki połączeniu środków finansowych budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także środkom finansowym Gminy Hajnówka.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, st. bryg. Andrzej Sobolewski - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka.

Poświęcenia dokonali: Powiatowy Prawosławny Kapelan Strażaków – ks. Jan Wołkowycki, Proboszcz Parafii w Nowoberezowie – ks. Jan Kazimiruk i Kapelan Katolicki Strażaków – ks. Rafał Zbucki.

W apelu uczestniczyli.: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, st. bryg. Andrzej Sobolewski –  Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP, Lucyna Smoktunowicz – Wójt  Gminy Hajnówka, bryg. Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce,  mł. bryg. Grzegorz Bajko – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce,  kom. Maciej Ciuruk – Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Hajnówce, kpt. Tomasz Kozłowski – Komendant Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, dh. Jerzy Lisicki  - Prezes OSP Białowieża, Jarosław Stocki - inż. nadzoru w Nadleśnictwie Browsk, Radni Gminy Hajnówka, przedstawiciele lokalnych władz OSP z terenu gminy, a także okoliczni mieszkańcy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie funkcjonującej od roku 2016 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoli na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznego jednostki ochrony przeciwpożarowej i przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Hajnówka.