Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 188

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo podlaskie
Ważność od godz. 12:09 dnia 16.12.2022 do godz. 09:00 dnia 18.12.2022
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy piątek/sobota od -15°C do -12°C, sobota/niedziela od -17°C do -13°C, lokalnie około -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C.
Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Aktualizacja temperatury minimalnej oraz skrócenie terminu ważności ostrzeżenia.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podlaskie (4 powiaty) od 12:09/16.12 do 09:00/18.12.2022 temp. min -19 st, temp. maks -5 st, wiatr 5-20 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.