Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/stopień zagrożenia

Gęsta mgła/ 1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność od godz. 21:00 dnia 23.10.2023 do godz. 09:00 dnia 24.10.2023
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
70%
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 podlaskie/hajnowski od 21:00/23.10 do 09:00/24.10.2023
widzialność 100 m.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.