PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Kotówka (posesje od nr 1 do 22)

03-21

16.12.2019

8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI POWOŁANIA

 • złożenie wniosku w WKU do końca grudnia 2019 r. (do WKU należy zabrać ostatnie świadectwo szkolne)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej
  (stosowne skierowania otrzymasz w WKU)

WYNAGRODZENIE I UPRAWNIENIA

W OKRESIE 4 MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy
 • w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości
  2-tygodniowego wynagrodzenia
 • w czasie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych,
  z wyjątkiem wynagrodzenia
 • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy
 • miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 1095 zł brutto
 • na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2250 zł brutto

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • możliwość pełnoprawnego ubiegania się o powołanie do służby zawodowej w wybranej jednostce wojskowej (aktualne uposażenie szeregowego zawodowego – 2993 zł „na rękę”)
 • wybrane dodatkowe uprawnienia w zawodowej służbie wojskowej (dodatkowe uposażenie roczne
  „trzynastka”, gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia
  z upływem lat służby, możliwość wyboru jednej z form zakwaterowania – w tym comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zależne od miejsca pełnienia służby – garnizon Białystok – 660 zł „na rękę”)

Od stycznia 2020 roku potwierdzony wzrost uposażenia żołnierzy

 

2020 PRZYGOTOWAWCZA ULOTKA

02 grudnia 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA na podwoziu IVECO. Zakup pojazdu za kwotę 755.220,00 zł., możliwy był dzięki połączeniu środków finansowych budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także środkom finansowym Gminy Hajnówka.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: hajnowski)

 

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Bielsk-Podlaski