Nagroda „Świadek Historii” została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r.  

Nagroda  przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz  współpracacę z IPN, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. 

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. 

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą do 15 września 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok),  z dopiskiem: „Świadek historii”.

Dodatkowych informacji udziela koordynator - asystent prasowy Oddziału IPN w Białymstoku - Natalia Krzywicka, tel. (85) 6645782, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin, wnioski i zgody znajdują się na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody

 ipn