Zespół Szkół w Dubinach

Dubiny, ul. Główna 1 b
17-200 Hajnówka

Tel./fax 85 682-46-31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor
- mgr Alina Ginszt

Organ prowadzący:  Urząd Gminy Hajnówka
Organ prowadzący nadzór: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka
Obwód szkoły: wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Hajnówka

Założenie szkoły – 01.09.1999 r.

Nauczyciele: w szkole pracuje 17 nauczycieli, na 12 etatach

Dowożenie uczniów do szkoły: do szkoły dowożeni są uczniowie z 30 miejscowości Gminy Hajnówka .

 

Warunki nauki:

 • nauka w szkole odbywa się systemem 1-zmianowym w godz. 800-1430;
 • uczniowie uczą się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach lekcyjnych;
 • szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości;
 • szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych;
 • szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych oraz konkursach organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą;
 • uczniowie mają możliwość uczenia się języków obcych; angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
 • szkoła stwarza możliwość nauki języka mniejszości (języka białoruskiego) i warunki do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej;
 • szkoła prowadzi edukację i profilaktykę prozdrowotną organizując długofalowe akcje, konkursy, wystawy;
 •  w ramach edukacji ekologicznej szkoła organizuje akcje proekologiczne;
 • organizowane wycieczki ułatwiają uczniom poznanie kraju i regionu;
 •  w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski;
 • nasi uczniowie specjalizują się w tenisie stołowym, szachach i biegach przełajowych;
 • szkoła wspomaga uczniów w rozwoju poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej;
 • szkoła prowadzi współpracę z Gimnazjum w Prużanach, uczniowie biorą udział w realizacji projektów polegających na współpracy młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej;
 • szkoła organizuje imprezy integracyjne dla środowiska;
 • szkoła należy do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi;

 

Baza szkoły: gimnazjum wraz ze szkołą podstawową mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000 r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę z czytelnią, przestronną aulą, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne.

Rekrutacja: do klasy I gimnazjum przyjmowani są uczniowie z urzędu zamieszkali w obwodzie tej szkoły i na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły.

Język mniejszości narodowej: zainteresowanym uczniom szkoła organizuje nauczanie języka białoruskiego.

Języki obce: niemiecki, angielski  rosyjski.


 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa