W SP Nowokornino na początku roku szkolnego 2018/2019 została podjęta współpraca międzynarodowa między uczniami klas IV/V, z naszej placówki, oraz klasą V z Polskiej Sobotniej Szkoły w Bognor Regis. Organizatorkami akcji są dwie polonistyki - Pani Diana Głuchowska, ze szkoły w Nowokorninie, a Pani Patrycja Żeruń z Polskiej Sobotniej Szkoły. Uczniowie wymieniają się listami oraz zdjęciami z różnych wydarzeń szkolnych. Nasi uczniowie z listów dowiadują się interesujących faktów z życia swoich rówieśników w innym państwie. Dzięki nam dzieci, które nigdy nie były w naszym regionie, dowiedziały się m.in. czym jest Puszcza Białowieska i jej król - żubr! Dzięki tej wiedzy, stworzyły piękny plakat o zwierzętach zamieszkujących pierwotną puszczę. Z niecierpliwością wszyscy uczniowie czekają na kolejne wiadomości od swoich kolegów. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej rozwijać się w tak dobrym kierunku.

Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) i § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

     30-go marca, w piękną i słoneczną sobotę, odbył się konkurs recytatorski pt.:"Las uczy nas". Został on zorganizowany przez dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białowieży- Krystynę Dackiewicz, a honorowym patronem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku. Wiele instytucji spotkało się w samym sercu Białowieskiego Parku Narodowego już po raz ósmy. Nasza skromna reprezentacja złożona z trzech uczennic: Joanny Wasiluk, Magdaleny Jakimiuk i Agaty Kiersnowskiej, występowała w tym przeglądzie po raz pierwszy. 

      W konkursie brało udział ponad 30 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Grupa druga: 10-14 lat, w której występowały nasze dziewczęta była najliczniejsza, a poziom recytujących bardzo wysoki. Nasza uczennica - Agata Kiersnowska podeszła do tematu bardzo ambitnie i sama napisała wiersz na potrzeby tegoż wydarzenia - dzięki niemu otrzymała wyróżnienie. 

      W trakcie przerwy zaproszono wszystkich uczestników na obiad, a jedna z mieszkanek domu - Ania, oprowadziła nas po całym domu i opowiedziała o zasadach panujących w nim. 

      Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Jesteśmy dumni z uczennic i dziękujemy, że poświęciły swój wolny dzień na wyjazd do Białowieży i zaprezentowały swoje umiejętności. Gratulujemy serdecznie!

 

Kamila Plewa

W listopadzie odbył się ogólnopolski plebiscyt, zorganizowany przez gazetę Kurier Poranny,  który nosił tytuł "Nauczyciel na Medal".  Jego głównym celem było wyłonienie najbardziej aktywnych, efektywnych i kreatywnych nauczycieli w Polsce, którzy cieszą się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku. Przewidziane były również bardzo interesujące nagrody: Vouchery  na naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, czy też pobyt w SPA.

 

Z naszej placówki zostało zgłoszonych trzech nauczycieli. Były nimi Kamila Plewa, Elżbieta Trochimiuk oraz Monika Kondratiuk.  Miały one przypisane kody, dzięki którym można było oddawać głosy. Walka o podium była zacięta, w dużej mierze decydował też czas. Jedna z naszych nauczycielek uplasowała się na miejscu czwartym. Niestety liczba punktów nie pozwoliła jej przejść do następnego etapu.

 

W kategorii: Publiczna Szkoła Roku została również zgłoszona nasza placówka. Dzięki głosom poparcia zajęła ona I miejsca w powiecie hajnowskim.  W etapie finałowym o zasięgu wojewódzkim uplasowała się na miejscu VI.  

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddawali głosy zarówno na naszych nauczycieli jak i na szkołę. 

W dniu 25.03.2019r nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego " Tu wszędzie jest moja ojczyzna" zorganizowanego przez Panią Taisę Kerschbaum- nauczycielkę języka polskiego.  Zwieńczał on obchody 100- lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Brały w nim udział szkoły, które leżą na terenie Gminy Hajnówka. 

 

Efekty pracy uczniów oceniali m.in. Alla Gryc- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, a także Michał Androsiuk - artysta piszący zarówno w języku polskim jak i białoruskim. Po inauguracji nastąpił poczęstunek, podczas którego pani Alla Gryc przeczytała naszym laureatom kilka wierszy z tomiku hajnowianina- Edwarda Lipińskiego.