25 marca w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Tu  wszędzie jest moja Ojczyzna"  zorganizowanego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Dubinach, w Nowokorninie i Orzeszkowie. Jury w osobach Pani A.Gryc - dyrektora MBP w Hajnówce i Pana M.Androsiuka - pisarza, publicysty i dziennikarza  uznało, że najciekawszy wiersz napisała Antonina Worończuk z SP Orzeszkowo i Joanna Wasiluk z Dubin.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez  dyrektora  szkoły w Orzeszkowie Panią E.Gierasimiuk i Panią Wójt Gminy Hajnówka  L.Smoktunowicz. Zbiory poezji  E.Lipińskiego sprezentowała Pani A.Gryc.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach, Nauczyciele i cała społeczność szkolna wyraża słowa uznania i podziękowania na ręce Rady Rodziców, która nie szczędząc swego czasu aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

  To dzięki Wam Drodzy Rodzice, że uiszczacie  na konto Rady wpłaty oraz sukcesywnie pozyskujecie sponsorów nasza placówka może dodatkowo wzbogacić się  i unowocześnić swe wyposażenie. W ostatnich trzech latach  mogły się o tym przekonać dzieci z przedszkola, w którym pojawił się piękny, kolorowy dywan, rolety w oknach dachowych, projektor.  Salę lekcyjną klasy III doposażono w dwa nowe regały, a na szkolnej auli zawisł nowy telewizor, który w połączeniu z X-boksem uatrakcyjnia dzieciom zajęcia świetlicowe.

  Dzięki wielu inicjatywom, których jesteście Państwo pomysłodawcami podjęliśmy wiele wspólnych działań. Przykładem tego była wiosna 2018r.  kiedy to zorganizowano Akcję ukwiecania szkoły, zakupiono maszynę do waty cukrowej, którą wykorzystujemy przy szkolnych imprezach plenerowych jak i okolicznościowych, np.: Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dni otwarte, itp.

  Słowa uznania dorosłych pracowników są niczym w porównaniu z radością w oczach dzieci.                          

 

I za to dziękujemy Wam serdecznie!

Dnia 25.03.2019r. w SP Orzeszkowo odbyło się podsumowanie konkursu poetyckiego "Tu wszędzie jest moja ojczyzna". Dwie uczennice ze szkoły w Nowokorninie odniosły spory sukces. Natalia Lewczuk zajęła drugie miejsce, a Natalia Siemieniuk otrzymała wyróżnienie. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz wspólne czytanie wierszy.

Dnia 21.03.2019r. w SP Nowokornino odbył się I Dzień Wiosny. Uczniowie oraz nauczyciele założyli symbolicznie zielone elementy w ubiorze. Przygotowane zostały zabawy i gry dla najmłodszych, a także podchody dla uczniów starszych. Po zabawach przyszedł czas na ognisko oraz spalenie Marzanny. Rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniejszy plakat dotyczący nadchodzącej wiosny. Na koniec w sali komputerowej uczniowie oglądali wybrany przez siebie film.

Informacja

 

W dniu 23.03.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Starym Berezowie

o godzinie 9.00 odbędzie się szkolenie z zakresu Stosowania Ochrony Roślin.

 

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu

– zapisy prowadzi Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

 

Wstęp wolny.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka