Gmina Hajnówka, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 525 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Hajnówka.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3,85440 ton żywności w formie 525 szt. paczek żywnościowych.

banki żywności