ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zawiadamiają:

o prowadzonym  od 1 marca 2024 r. naborze do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2023 , w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.

Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio:

  • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane programem proszone są o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (ul. A Zina 1 pok. 38 ) aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody!!!

 

Druki wniosków o pomoc żywnościową, niezbędne do zakwalifikowania się do udziału w programie PO PŻ, dostępne są w siedzibie Ośrodka!

Szczegóły dostępne w GOPS Hajnówka pod numerem 85-306-78-31.

Mieszkańcy zakwalifikowani mogą odebrać artykuły żywnościowe w dniu 18 , 19 i 20 czerwca 2024 roku w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie od godz. 9 do 14.30.

pomoc zywnościowa