Informacja!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż

 zapewnia gotowość do świadczenia usług w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie:

- dla 20 mieszkańców Gminy Hajnówka w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku  można składać wnioski o  dodatek osłonowy.

Zgodnie z  przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

banki zywnosci

Gmina Hajnówka, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

poradnictwo specjalistyczne

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - do pobrania

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Hajnówce

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10a,

17-200 Hajnówka

tel. 856825983; 856823642,

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. –pt.

w godz. 730 do 1530

bip.pcprh.wrotapodlasia.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzieci, kobiety, mężczyźni (niezależnie od kryterium dochodowego, osoby i rodziny potrzebujące wsparcia)

PSYCHOLOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień, prawa dziecka, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka,

tel. 85 682 23 05

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 – 1530

Indywidualne porady pracowników pedagogicznych

800 –1800

www.poradniahajnowka.hekko.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzieci od momentu urodzenia i młodzież ucząca się oraz rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

3

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób będących w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE

4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień, prawa dziecka, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka,

tel. 85 682 23 05

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

 w godz. 730 – 1530

Indywidualne porady pracowników pedagogicznych

800 –1800

www.poradniahajnowka.hekko.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzieci od momentu urodzenia i młodzież ucząca się oraz rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

POMOC SPOŁECZNA

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Hajnówce

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10a,

17-200 Hajnówka

tel. 856825983; 856823642,

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 do 1530

bip.pcprh.wrotapodlasia.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzieci, kobiety, mężczyźni (niezależnie od kryterium dochodowego, osoby i rodziny potrzebujące wsparcia)

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Hajnówce

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, poradnictwo socjalne

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Tel. 856823195

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 – 1530

www.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańcy gminy

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce

Poradnictwo rodzinne, w zakresie pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka,

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

tel. 85 682 98 80

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

każdy czwartek w godz. 10 00 – 11 00

www.narewka.pl

mieszkańcy Gminy Narewka

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

8

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Hajnówce

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Podejmuje także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Hajnówka,

ul. A. Zina 1 pok. 14

tel. 85 682 64 40

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

730-1530

www.hajnowka.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Hajnówka

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

9

Punkt Konsultacyjny

dla osób doznających przemocy domowej, poradnictwo, wsparcie, współpraca z innymi instytucjami.

Pomoc osobom i rodzinom, w której występuje przemoc

Hajnówka, ul. A. Zina 1 pok. 14

HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW I RODZIN KLUB ABSTYNENTA „DĄB"

ul. Ks. Wierobieja 18 (2 piętro)

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 64 40, 791 236 377

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

W zależności od potrzeb po zapisie telefonicznym

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniedabhajnowka/

Mieszkańcy miasta Hajnówka

10

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 800–2200

ndz. i święta

godz. 800–1600

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Hajnówce

Monitorowanie bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Hajnówce

ul. 11 Listopada 4

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 95 91

24 godzina na dobę przez 7 dni w tygodniu

www.bialystok.uw.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadek zagrożenia kryzysowego

12

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

13

Powiatowy Urząd Pracy

w Hajnówce

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149)

ul. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 96 10 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

fax. 85 682 96 11

pn. – pt.

w godz. od 800 do 1400

www.puphajnowka.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

14

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

85 749 72 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 730 – 1600

wt. – pt. 730 – 1530

http://wupbialystok.praca.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

15

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 800-1800

www.zielonalinia.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

16

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Hajnówce

pomoc prawna

pomoc psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 24

tel. 795 676 593 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 13 00 - 2000

wt. – pt. 9 00 – 16 00

sob. 800 – 1200

http://pryzmat.org.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin

PRAWO KONSUMENCKIE

17

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Hajnówce

Ochrona praw konsumenckich

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 30 45

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

800 - 1500

www.powiat.hajnowka.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

18

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220, 22 290 89 16.  Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 800-1800

https://www.uokik.gov.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

19

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

815-2000.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWA PACJENTA

20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Hajnówce

Prawa pacjenta

pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

SP ZOZ w Hajnówce,

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 92 95

tel. 85 682 92 95 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

pon., śr. i pt. 1300 do 1430

wt. i czw.

800 do 1000

www.spzoz.hajnowka.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

21

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3

15-042 Białystok

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn.-pt. 800-1600 (w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godz. 1700)

www.nfz-bialystok.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

22

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 800-2000

https://www.bpp.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

23

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 800-1600

http://www.nfz.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

24

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 800-1700

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

25

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat

w Hajnówce

Ubezpieczenia społeczne

ul. Armii Krajowej 16

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 95 10

pn. 800- 1800

wt. – pt.  800 - 1500

www.zus.pl

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

26

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 700 – 1800

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

PRAWO PRACY

27

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Białymstoku

Porady z zakresu prawa pracy

ul. Fabryczna 2

15-483 Białystok

85 678 57 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). PORADY PRAWNE

z telefonów kom.: 459 599 000

z telefonów stacj.:801 002 006

w dni robocze w godz. 9.00-15.00

udzielane osobiście ul. Fabryczna 2, pok. 102, Białystok

pn. 800-1700

wt.-pt. 800-1510

https://bialystok.pip.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porady z zakresu prawa pracy

28

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.)

459 599 000 (dla tel. kom.)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.

pn. – pt.

godz. 900 – 1500

www.bip.pip.gov.pl,

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porady z zakresu prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

29

Urząd Skarbowy w Hajnówce

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne,

ul. 3 Maja 34

17-200 Hajnówka

85 682 00 04

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 730-1800

wt.- pt.730-1530

http://www.podlaskie.kas.gov.pl

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

30

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 (z tel. stacj.)

22 330 03 30 (z tel. kom.)

+48 (22) 33 00 330 z tel. zagr. Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 700-1800

www.kis.gov.pl

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego (22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 800 1800

pn.-pt.

godz.1100-1500

 

pn.-pt.

godz. 800-1600

https://rf.gov.pl/kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

32

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

pon. godz. 1000-1800

wt.- pt.

godz. 800-1600

https://www.rpo.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II. NIEODPŁATNA POMOC prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 85 682 48 36, osobiście w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Lp.

Prowadzący

Adres

Dni i godziny

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Dane kontaktowe

www

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Punkt Adwokatów
i Radców Prawnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

poniedziałek – piątek

godz. 8 00 – 12 00

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

2

Punkt Stowarzyszenia SURSUM CORDA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

poniedziałek - środa

godz. 1200 - 1600

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

Urząd Gminy

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

czwartek

godz. 1200 - 1600

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1

Punkt Stowarzyszenia SURSUM CORDA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

piątek godz.

1200 - 1600

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu lub adresem e-mail wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

ddp

Lato w Domie Dziennego Pobytu w Nowoberezowie w relacji fotograficznej: