wyrzuc

Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Maseczki i rękawiczki wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

szepietowo

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt podjął decyzje o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach 27-28 czerwca.

maseczki

W związku z obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych, informujemy iż możliwe jest bezpłatne odebranie maseczek wielokrotnego użytku w świetlicy GCK w Dubinach. Można również zwrócić się z prośbą o dostarczenie maseczek pod wskazany adres, poprzez kontakt pod numerem telefonu 856822500.