Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - logo

Dzień jest europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, której celem jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego stosowania antybiotyków. W roku 2016 Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach przypada na 18 listopada (piątek)

Rzecznik Praw Pacjenta SPZOZ w Hajnówce

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Opieka zdrowotna w Gminie

W miejscowości Nowoberezowo znajduje się Wiejski Ośrodek Zdrowia. Najbliższy szpital to SPZOZ im. W. Mantiuka w Hajnówce

Podkategorie