złote gody 2020

Jubileusz Złotych Godów jest to niezwykłe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. W tym roku ze względu na epidemię nie odbyła się wspólna uroczystość. W dniach 21 i 23 grudnia 2020r. Wójt Gminy Hajnówka wraz z Sekretarzem Gminy osobiście złożyli życzenia 12 parom obchodzącym swój jubileusz. Na ich ręce złożono medale nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Oprócz medali zostały także wręczone upominkowe kosze od Wójt Gminy Hajnówka.

pomoc prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

pies

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2020 rok" rusza nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji skierowany do właścicieli psów i kotów , zamieszkujących na terenie Gminy Hajnówka.  Akcja realizowana jest przy częściowym dofinansowaniu zabiegów sterylizacji przez Gminę Hajnówka w wysokości  50% kosztu zabiegu u kotów i psów, pozostałe 50% ponosi jego właściciel.