Ilustracja do artykułu

Obszar Gminy Hajnówka zaopatrywany jest w energię elektryczną z linii WN 110 kV RPZ Hajnówka - RPZ Lewkowo. Linia ta wymaga modernizacji. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną na terenie gminy a także na stan techniczny sieci zachodzi konieczność rozbudowy i modernizacji linii SN oraz budowy nowej linii WN 110 kV PRZ Hajnówka - RPZ Czeremcha.