W dniu 07.06.2024r. nastąpił częściowy odbiór zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".
Prace dotyczyły przebudowy drogi wewnętrznej od miejscowości Sawiny Gród do ściany lasu Puszczy Białowieskiej. Wartość wykonanych robót to kwota 1 588 545 zł. Przy okazji udało się naprawić boczny odcinek drogi i częsc drogi Lipiny- Sawiny Gród z odzyskanego żwiru, którym były naprawiane wcześniejsze ubytki.
 
Ciągle jeszcze jest dużo gminnych dróg do zrobienia, ale staramy się robić jak najwięcej z oszczędności. Z pewnością część trafi do Planu inwestycyjnego na przyszły rok.
W odbiorze drogi uczestniczyła Radna Agnieszka Daniluk, która od dawna zabiegała o naprawę dróg wokół Sawinego Grodu, jako sołtys.