promesa

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Marszałek przekazał czeki podlaskim samorządom

fundusz wsparcia
Gmina Hajnówka otrzymała wsparcie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2024.
Jest to kwota 830 tysięcy zł. na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108542B na terenie Gminy na odcinku Przechody- Smolany Sadek.

parafia

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont stolarki okiennej w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach”.

logo ugh

zabytki

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Projektu dla zadania p.n. „Kompleksowe  zabezpieczenie cerkwi filialnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie”.

Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej  z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach oraz robót budowlanych według koncepcji dla inwestycji pn.: „Kompleksowe  zabezpieczenie cerkwi filialnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie”.

inwestycje

inwestycje2023 10

Gmina Hajnówka informuje, iż zakończyła realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach” współfinansowane przy pomocy środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Wartość zadania 52 675,00 zł z czego kwota pomocy 26 200,00 zł.