droga 2022-12-07

W dniu 07 grudnia 2022r. w związku z zakończoną realizacją inwestycji "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka" nastąpił odbiór placu budowy.

droga-Orzeszkowo
Dnia 30.11.2022r. odbył się odbiór drogi w Orzeszkowie. Dziękuję Nadleśnictwu Hajnówka za wsparcie, a wykonawcy za szybkie i sprawne wykonanie zadania. Wartość inwestycji to kwota ok. 128 tys. zł., z czego 52% pokryto ze środków Lasów Państwowych. Od podpisania umowy na wspólną realizację inwestycji do odbioru drogi nie upłynęło nawet dwa miesiące. To prawie, jak obwodnica miejscowości.

place zabaw

Przy świetlicach wiejskich w Borysówce oraz Kotówce ustawione zostały nowe atrakcje dla dzieci. Place zabaw wzbogaciły się w huśtawki oraz bujaki na sprężynie - kucyki.

Zapraszamy serdecznie dzieci do zabawy!

silownie

Przestrzenie przy świetlicach w Nowosadach oraz Lipinach wzbogaciły się w ostatnim czasie w urządzenia mini siłowni: orbitrek oraz wioślarz.

inwestycje-droga

Działania przy remoncie drogi na odcinku Dubiny - Lipiny weszły w kolejną fazę. Na całej długości drogi pojawiła się już pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. Układana jest również kostka brukowa ciągu pieszo-rowerowego.