Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przekazuje Informację o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2022 / 2023

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniu 17.10.2022 roku.

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego opadami śniegu oraz śliskością zimową. W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych utrzymanie standardów docelowych może okazać się nie wykonalne i powodować drożność jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek.

 

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH

W OKRESIE ZIMY 2022-2023 ROKU

 

Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:

  • odśnieżanie i likwidacja śliskości w miejscach decydujących o ruchu (wzniesienia, skrzyżowania, niebezpieczne łuki itp.) dróg pozamiejskich - V standard zimowego utrzymania
  • odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka- II standard zimowego utrzymania.

 

W sezonie zimowym 2022/2023 do zwalczania śliskości (jezdnia posypywana będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg) stosowane będą mieszanki 30 % piaskosoli.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosowana piaskosól czy też inne środki (solanki itp.) są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do - 10°C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 4:00 - 15:00 w dni robocze i w godzinach 4:00 - 10:00 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się - dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

 

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Zastępca Dyrektora ZDP - Włodzimierz Golonko:

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01

 

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo Mostowego - Sławomir Pankowski.

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy 604 618 584

 

W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania

Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

 

Obowiązujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

Lp-

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

-  luźny - 4 godz.

-  błoto pośniegowe - 6 godz.

-  zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-  gołoledź               -3  godz.

-  szron                     -3 godz.

-  szadź                    -3 godz.

-  pośniegowa         - 4 godz.

-  lodowica              - 4 godz.

2.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

-  luźny                             -16 godz.

-  zajeżdżony                występuje

-  nabój śnieżny            występuje

-  zaspy występują do - 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych: - gołoledź pośniegowa 8 godz.

 

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA (bez ciągów pieszych) PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2022/2023 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie ) standard II.

Lp-

Nr drogi

Odcinek

Długość km

1.

2329 B

ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna

3,527

2.

2323 B

ul. Górna, ul. Wrzosowa

2,961

3.

2330 B

ul. Warszawska

1,652

4.

2327 B

ul. Prosta

1,086

5.

1623 B

ul. Targowa, ul. Dolna

1,582

6.

1648 B

ul. Lipowa

2,253

7.

2326 B

ul. 11-go Listopada

0,752

Razem: 13,813

 

Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych do odśnieżania w sezonie 2022/2023 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość km

1.

1478B

Sieśki - Soce

2,375

2.

1480B

Pawły - Dawidowicze - Soce - Trześcianka

4,849

3.

1481B

Ryboły - Puchły - Trześcianka

5,419

4

1560B

Żywkowo - Białki

1,221

5.

1561B

Narewka - Miklaszewo - Leśna - Siemianówka

9,773

6.

1602B

Morze - Zbucz - Czyże - Leniewo - Klejniki - Gorodczyno -Janowo - Doratynka - dr woj.

31,382

7.

1604B

Dr. Nr 1602B - Gorodczyno

3,453

8.

1605B

Dr. Nr 1604B - Kożyno - Koźliki - Lachy

4,287

9.

1606B

Klejniki - Hukowicze

3,461

10.

1611B

Bielsk Podlaski - Łoknica - Podrzeczany - Czyże

3,757

11.

1612B

Planta - stacja kolejowa Narewka

0,846

12.

1613B

Dr. Nr 1603B - Miękisze - Sapowo - Klejniki

4,441

13.

1614B

Kuraszewo - Lady - Leniewo - Łoknica

8,280

14.

1615B

Podrzeczany - dr. Nr 1614B

0,997

15.

1616B

Krzywa - Rakowicze - Osówka - Szostakowo -Nowoberezowo

9,781

16.

1617B

Czyże - Lady

3,505

17.

1618B

Dr. 685 - Łosinka - Kotłówka - Tyniewicze Małe - dr. Nr 1601 B

9,059

18.

1619B

Łosinka - Trywieża - Nowokornino - Nowoberezowo - Dubicze Osoczne - Jagodniki - dr. 685

19,278

19.

1620B

Dr. Nr 1618 B - Kamień - Kuraszewo - Kojły - Nowoberezowo

12,534

20.

1621B

Kuraszewo - Nowokornino

4,138

21.

1622B

Dubiny - Kotówka - Trywieża - Wólka - Kuraszewo

10,376

22.

1623B

Hajnówkajul. Targowa, Dolna)- Puciska- Czyżyki - Nowokornino

6,614

23.

1624B

Hajnówka - Bielszczyzna - Dubiny

2,797

24.

1625B

Dr. 685- Przybudki- Grodzisko- Borysówka- Wasilkowo- Kotówka

8,967

25.

1626B

Kotłówka - Koweła - Rzepiska - dr. Nr 1625B

2,976

26.

1628B

Łosinka - Kutowa - Chrabostówka - Waśki - dr. Nr 1634B

7,221

27.

1629B

Narew - Planty - Nowa Wola

7,512

28.

1630B

Trześcianka - Białki - Ogrodnik! - Rohozy- dr. 685

12,372

29.

1631B

Trześcianka - Saki - Rohozy - Waniewo - dr. Nr 1629B

7,397

30

1632B

Dr. Nr 1629B - Od rynki

1,455

31.

1633B

Hoźna - Potoka

1,119

32.

1634B

Makówka - Hajdukowszczyzna - Rybaki

5,983

33.

1635B

Lewkowo Nowe - Lewkowo Stare - Eliaszuki - Suszcza - Planty

8,407

34.

1636B

Lewkowo Stare - Podlewkowie - Minkówka - Zabłotczyzna

5,801

35.

1637B

Dr. Nr 1635B - Mich nówka

1,033

36.

1638B

Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna

1,945

37.

1639B

Podlewkowie - Ochrymy

1,459

38

1640B

Dr. 685 - Krzywiec - Rozpilne - Narewka

14,268

39.

1641B

Dr. 687 - stacja kolejowa Gnilec

1,285

40.

1642B

Droga przez wieś Skupowo

1,601

41.

1643B

Dr. 687 - Słobódka

2,402

42.

1645B

Leśna - Olchówka

1,561

43.

1646B

Narewka - Guszczewina - Olchówka - Siemianówka - dr. 1644B

11,738

44.

1647B

Dubiny - Postołowo

1,654

45.

1648B

Hajnówka (ul. Lipowa) - Lipiny

4.030

46.

1649B

Krzyże- Zastawa- Stoczek- stacja kolejowa Białowieża- Zastawa

7,439

47.

1650B

Dr. Nr 1649B - Podolany

0,960

48.

1651B

Zastawa - Pogorzelce - Teremiski - Budy - Zwierzyniec - stacja kolejowa Czerlonka

15,546

49.

1652B

Poryjewo- Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki - Opaka Duża - Wólka Terechowska - Czeremcha Osada

30,613

50.

1653B

Orzeszkowo - Łozice

3,734

51.

1654B

Bielsk Podlaski - Orla - Dubicze Cerkiewne - Werstok - dr.1652B

11,398

52.

1655B

Stare Berezowo - Mochnate - Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne

11,653

53.

1666B

Dr. Nr 1655B - Korycińska -Istok - Witowo - Długi Bród

9,914

54.

1667B

Dubicze Cerkiewne - Kraśkowszczyzna - Piaski

6,767

55.

1668B

Wojnówka - Starzyna - Górny Gród

5,194

56.

1669B

Dr. Nr 1654B - Czechy Orlańskie

1,938

57.

167 OB

Orla - Krywiatycze - Stary Kornin

3,583

58.

1671B

Stary Kornin - Jagodniki

2,600

59.

1672B

Dubicze Osoczne - Borek - Pasieczniki - dr. 685

4,141

60.

1673B

Dr. 689 - Chytra

2,142

61.

1674B

Dr. 689 - Progale

1,414

62.

1675B

Dubicze Cerkiewne - Dubicze Tofiłowce - dr. Nr 1655B

4,279

63.

1676B

Rutka - Grabowiec

3,568

64.

1742B

Dr. Nr 1740B - Mołoczki - Żuki - Kleszczele

5,745

65.

1743B

Dr. Nr 1742B - Piotrowszczyzna - Gruzka - dr. 693

4,960

66.

1744B

Dr. Nr 1742B - Pogreby

2,256

67.

1747B

Kleszczele (ul. Mickiewicza. Boćkowska) - Wólka - Kraśna Wieś

5,452

68.

1748B

Suchowolce - Saki - Toporki

4,475

69.

1769B

Dr. 640 - Tokary - Klukowicze - Zubacze - Stawiszcze

10,635

70.

1774B

Milejczyce - Miedwieżyki - dr. 66

1,621

71.

1775B

Kleszczele - Policzna - dr. Nr 1652B

11,498

72.

1776B

Dr. 687 - stacja kolejowa Planta - Leśna

4,589

73.

1777B

Kleszczele - Dobrowoda

4,360

74.

1778B

Dr. 66 - stacja kolejowa Kleszczele

1,046

75.

1779B

Czeremcha Wieś - Czeremcha Osada - Stawiszcze

5,273

76.

1780B

Czeremcha Osada - Kuzawa

3,093

77.

2117B

dr. woj. 685 - Trześcianka

2,430

78.

2118B

dr. woj. 685 - Narew ul. Bielska

6,300

Razem:

471,590