Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów obrazy_na_2023rootkonferencja<rootspan>rootgaleria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 11.01.2023r. w Nowoberezowie odbyła się konferencja "Na Skraju Puszczy Białowieskiej" zorganizowana przez Wójt Gminy Hajnówka Lucynę Smoktunowicz. Dotyczyła ona zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.

Puszcza Białowieska, jako Obiekt Światowego Dziedzictwa Unesco to unikatowy skarb przyrodniczy w skali nie tylko Polski, ale też całego świata. Fragment tego bezcennego dziedzictwa bioróżnorodności jawi się niewątpliwie ogromną skarbnicą wiedzy naukowej, przyrodniczej, jak również dziedzictwem lokalnej społeczności. Tocząca się od lat dyskusja o sposobie zarządzania obiektem nie słabnie, wręcz przeciwnie w przededniu tworzenia nowego Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat nabiera tempa. Tworzony do końca roku 2023 Zintegrowany Plan Zarządzania  Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska bez wątpienia powinien zawierać głosy grona ekspertów, naukowców, przyrodników, środowisk proekologicznych, agend rządowych i pozarządowych, ale również lokalnej społeczności nierozerwalnie związanych z tym obiektem. Przedsięwzięcie to, było okazją do merytorycznej dyskusji oraz wsłuchania się w głos lokalnej społeczności, bez której żadna z podejmowanych decyzji nie powinna mieć miejsca.

 Przebieg konferencji

  1. Strefowanie w Puszczy Białowieskiej
  2. Bezpieczeństwo pożarowe w Puszczy Białowieskiej
  3. Życie w symbiozie z przyrodą
  4. Dyskusja- sprawy bieżące

Temat "Życie w symbiozie z przyrodą" przedstawił gość specjalny profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Pasquale Policastro, któremu towarzyszyły Nyx Media w osobach: właściciel, operator i montażysta Łukasz Nyks i redaktorka Małgorzata Frymus.

 

W konferencji wzięli również udział: Wicewojewoda Podlaski Pan Tomasz Madras, Dyrektor Ochrony Środowiska Beata Bezubik, z-ca dyrekora Departamentu Ochrony Środowiska Anna Radziejewska, Kierownik zespołu ds. Ochrony Przyrody BPN Wiesław Klimiuk, Zastępca Dyrektora RDLP ds. Gospodarki leśnej Zenon Angielczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP Bogusław Gliński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP Robert Cierech, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Mariusz Agiejczyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Rafał Nowak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk Michał Gałęzia, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Browsk Jarosław Stocki, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża Tomasz Ginszt,  Grzegorz Bajko z-ca Komendanta Powiatowego PSP Hajnówka, Marcin Karpiuk z Wydziału Operacyjnego i Przeciwdziałania Zagrożeniom PSP Hajnówka, Współtwórca Światowego Centrum Zalesiania  Przemysław Jarosik, Sekretarz Gminy Narewka Jan Chomczuk, Wójt Gminy Białowieża Albert Litwinowicz, Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło, Dyrektor ZDP oraz radny sejmiku województwa Mikołaj Janowski, Hubert Łukasiewicz  Ekologiczne Forum Młodzieży. Radni Gminy Hajnówka, Narewka, Białowieża, mieszkańcy. Wydarzenie nagrywało TV Podlasie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i poświęcony czas.

 

{galeria width=650 height=488 slider=boxplus.transition animation=3650}obrazy_na_2023/konferencja/galeria{/galeria}

Konferencja 2023 01 11 plakat