Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Podlaskiego przy współpracy z Podlaską Radą Kobiet podjął inicjatywę pn. „Podlaskie samorządy dla kobiet”.

Celem konkursu jest promowanie, wyróżnienie i docenienie samorządów, które podejmują konkretne kroki w kierunku aktywizacji kobiet w działaniach lokalnych oraz tworzenia warunków sprzyjających ich rozwojowi.

 

Wypełniony formularz konkursowy należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. M. Curie –Skłodowskiej 14, Białystok), w terminie do 20 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Regulamin konkursu oraz formularz, za pomocą którego należy dokonywać zgłoszeń:

https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-38675412024-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-dnia-2024-02-01.html

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Departament Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Pełnomocnik Marszałka ds. Podlaskiej Rady Kobiet