Hajnówka, dnia 17 czerwca 2024r.

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. D. U. z 2023r. poz. 2778) Wójt Gminy Hajnówka wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

 

Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Hajnówka reprezentowana przez Wójta Gminy Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

 

Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. D. U. z 2023r. poz. 2778)

 

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy:

  1. Chytra – Dubicze Osoczne – Borek – Mochnate – Stare Berezowo – Nowoberezowo – Nowokornino – Czyżyki – Puciska – Bielszczyzna – Dubiny
  2. Hajnówka – Lipiny – Hajnówka – Dubiny – Sawiny Gród – Postołowo – Dubiny
  3. Kotówka – Trywieża – Rzepiska – Borysówka – Smolany Sadek – Zwodzieckie – Nowosady – Dubiny

 

Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

20 grudnia 2024r.

 

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. – kursy w dniach nauki szkolnej.

 

Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. D. U. z 2023r. poz. 2778) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

 

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędy Gminy Hajnówka
  2. Strona internetowa https://gmina-hajnowka.pl/
  3. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Hajnówka

                                                                                             

Wójt Gminy Hajnówka

                                                                                             Lucyna Smoktunowicz