W dniach 6–9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo!

W związku z powyższym na terenie województwa podlaskiego w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego. Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:

  •     ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;
  •     odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleźć na stronie www.e-podlaskie.eu

Z poważaniem
Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku