życzenia Andruszkiewicz

Alleluja!

Zmartwychwstanie Pana Jezusa to czas wielkiej nadziei i radości.

krus

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

misja gospodarcza

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej na Litwie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza Przedsiębiorców do udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie, która odbędzie się w dniach 8–12 maja 2023 r.

kowr

Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Białymstoku

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

UWAGA

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH
KONOPIE WŁÓKNISTE