konferencja

W dniu 11.01.2023r. w Nowoberezowie odbyła się konferencja "Na Skraju Puszczy Białowieskiej" zorganizowana przez Wójt Gminy Hajnówka Lucynę Smoktunowicz. Dotyczyła ona zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.

bialowieża-forest

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie stacjonarnym pt. „Możliwości rozwiązywania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej”

Wydarzenie organizowane jest w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” (https://ios.edu.pl/bialowieza-forest/) przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

konferencja

               

Puszcza Białowieska jako Obiekt Światowego Dziedzictwa Unesco, to unikatowy skarb przyrodniczy w skali nie tylko Polski, ale też całego świata. Fragment tego bezcennego dziedzictwa bioróżnorodności jawi się niewątpliwie ogromną skarbnicą wiedzy naukowej, przyrodniczej jak również dziedzictwem lokalnej społeczności. Tocząca się od lat dyskusja o sposobie zarządzania obiektem nie słabnie, wręcz przeciwnie w przededniu tworzenia nowego Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat nabiera tempa. Tworzony do końca roku 2023 zintegrowany plan zarządzania  Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska bez wątpienia powinien zawierać głosy grona ekspertów, naukowców, przyrodników, środowisk proekologicznych, agend rządowych i pozarządowych, ale również lokalnej społeczności nierozerwalnie związanych z tym obiektem.

list

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”.
Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim