Uprzejmie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozpoczął wdrażanie elektronicznego systemu naboru wniosków w zakresie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

informacja zabytki

Białystok, 12 grudnia 2016 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku
15-888 Białystok
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

DK-II.503.33.2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozpoczął wdrażanie elektronicznego systemu naboru wniosków w zakresie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie na dotacje w nadchodzącym roku serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 4 stycznia 2017 r. w sali 115 (I piętro) w siedzibie urzędu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.wrotapodlasia.pl/kultura/finanse/dotacje oraz pod numerem (85) 66 54 510.
Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o upowszechnianie w miarę możliwości powyższych informacji wśród właścicieli i posiadaczy zabytków.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anatol Wap
Dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego