logo ugh

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54), zawiadamia mieszkańców gminy Hajnówka o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn.zm.) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

protest

Dnia 27 luty 2024 r. organizowany jest ogólnopolski protest rolników i wyjazd autokarem do Warszawy.Proszę o poinformowanie rolników ,sołtysów, radnych i wiadomość zwrotna o ilości chętnych na wyjazd tel:607-327-607 Pozdrawiam Podlaska Izba Rolnicza Wróblewska Barbara

kukurydza

Nabór wniosków - do 29 lutego 2024 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

kowr

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570,z późn. zm.).